9 thoughts on “ Modern Talking - Year Of The Dragon (CD, Album) ”

  1. It seems Dieter Bohlen has been experimenting with different sounds since Modern Talking's comeback album "Back For Good" in You definitely hear that in this album, "Year of the Dragon." I've been listening to Modern Talking's music since the duo's first album, so I prefer their earlier music, particularly the First Album/5(40).
  2. Modern Talking: - Year Of The Dragon ‎ (CD, Album) Hansa: Germany: Sell This Version4/5(1).
  3. Feb 28,  · Modern Talking ‎– Year Of The Dragon. Label: Hansa ‎– , Hansa ‎– 2. Format: CD, Album. Country: Europe. Released: 28 Feb /5(39).
  4. Dec 05,  · Modern Talking: - Year Of The Dragon ‎ (CD, Album) BMG Berlin Musik GmbH: 2: Brazil: Sell This Version/5(49).
  5. Modern Talking: Year Of The Dragon ‎ (CD, Album) Hansa: 2: Singapore: Diese Version verkaufen.
  6. Nov 14,  · China In Her Eyes - Don't Take Away My Heart - It's Your Smile - Cosmic Girl - After Your Love ls Gone -
  7. Year Of The Dragon là album studio thứ 9 Year Of The Dragon vào bảng xếp hạng album Đức ở vị trí thứ 3 Tháng 3 năm và đã trải qua hai tuần trong top-5, nó đã chi tổng cộng 18 tuần trên bảng xếp hạng album và cuối cùng đã vận chuyển hơn đơn vị đĩa bạch kim tại Đức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *